Skip to content

Help Me

August 11, 2012
Mọi người giúp mình, bằng cách vote cho truyện của mình, bằng cách tạo blog tamtay, và nhấn nút ” thích màu xanh lá ” -[ không phải nút like FB ]. Mình đang cần hơn 150 thích mới có hi vọng đi tiếp.

Mọi người có thể đăng nhập bằng tài khoảng FB đấy.

Lần trước mọi người đã giúp đỡ mình và mình đã chiến thắng, và với khí thế thừa thắng xông lên.

Một lần nữa, mình lại dự thi, và mình lại cần mọi người giúp đỡ 

Cám ơn mọi người

LINK : http://blog.tamtay.vn/entry/view/750280

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: